Klauzula informacyjna ( obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu VTECH Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Wodna 9, 30-556 Kraków NIP 6793103139, informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firm

      VTECH Sp. z o.o.  ul. Wodna 9, 30-556 Kraków, wpisana do KRS pod numerem 0000519909,

      tel. +48 12 650 42 50, e-mail: biuro@v-tech.pl

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

o        zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora

o        wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

o        prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Vtech Sp. z o.o. lub przez stronę trzecią – zgodnie z Artykułem 6. Ust.1. lit f) RODO – na tej podstawie przetwarzamy informacje udostępnionej w rejestrach jawnych jak KRS, CEIDG, akta sądowe, REGON oraz  innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie, takich jak firmowe strony WWW, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.    

o        ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń

o        marketingu bezpośredniego

o        tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

o        weryfikacji wiarygodności płatniczej

o        wsparcia obsługi

o        szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy, licencji, realizacji zamówień).

3.      Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

4.      Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.      Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

6.      W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres : VTECH Sp. z o.o. ul. Wodna 9, 30-556 Kraków lub elektronicznie na adres:  biuro@v-tech.pl  

7.      Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


zestaw kolumna obrotu

Zeppelin 15VTECH Sp. z.o.o.
ul. Wodna 9
30-556 Kraków


NIP: 679-310-31-39tel
0048 12 650 42 50

691 543 813


otwarte
PN-PT 730-1530
SO 800- 1400


 biuro@v-tech.pl

 

 

Polityka Ochorony Danych Osobowych