Płyty uszczelkarskie

 
PŁYTY USZCZELKARSKIE GAMBIT


Nazwa Maksymalna temperatura stosowania w pracy ciągłej Podstawowe zastosowanie
 
Płyta uszczelkarska
AF-1000
 3500C Połączenia kołnierzowe, duże skoki ciśnień
 
Płyta uszczelkarska
AF-400
 3500C Gaz ziemny, połączenia poddozorowe
 
Płyta uszczelkarska
AF-200 G
 3200C Para wodna
 
Płyta uszczelkarska
AF-OIL
 3000C Woda pitna, gaz ziemny, przemysł spożywczy
 
Płyta uszczelkarska
AF-300
 2800C Instalacje wodne i parowe, płyny hamulcowe i chłodzące
 
Płyta uszczelkarska
AF-200 Universal
 2200C Średnie ciśnienia i temperatury
 
Płyta uszczelkarska
AF-CD

1600C
Instalacje grzewcze, wodociągowe, kanalizacyjne
 
Płyta uszczelkarska
AF-202
 1800C Olej opałowy
 
Płyta uszczelkarska
AF-153
 1550C Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 
Płyta uszczelkarska
AF-152
 1500C Instalacje grzewcze, wodociągowe i kanalizacyjne
 
Płyta uszczelkarska
GAMBIT SOFT
 1500C Instalacje niskoparametrowe: grzewcze, wodociągowe
 
Płyta uszczelkarska
AF-CHEMACID
 1500C Stężone kwasy i zasady
 
Płyta uszczelkarska
PARO – GAMBIT
 3500C Para wodna o wysokich parametrach
 
Płyta uszczelkarska
GRZ
 5500C Para wodna, węglowodory
 
Płyta uszczelkarska
THERMOGAMBIT
 8000C Uszczelnienia w warunkach ekstremalnych - wysokie temp.

PŁYTY Gumowe